Termplockning

Med hjälp av Sandstones termplockningsprogram kan kundföretaget skräddarsy en egen, områdesspecifik terminologi som underlättar kommunikationen och översättningen av texter.

 

Termplockningsprogrammet analyserar en- och tvåspråkiga texter och registrerar automatiskt de viktigaste termerna. Dessa sammanställs till en vokabulär som kan sammanföras med kundföretagets redan existerande terminologi. Den nya, uppdaterade ordlistan utgör en enhetlig grund för arbetet eftersom den är anpassad efter företagets egna, specifika behov.

 

Ju fler dokument som analyseras desto mer omfattande blir termlistan.

 

Enspråkig termplockning

Den enspråkiga termplockningen utarbetar en termlista på basen av kundföretagets egna dokument. Först på listan kommer de mest centrala och oftast förekommande termerna och deras översättningar, såvida sådana hittas.

 

 Följande typer av dokument lämpar sig för den enspråkiga termplockningen:

 

  • DOCX (Microsoft Word 2007-)
  • DOC (Microsoft Word)
  • RTF (Rich Text Format)
  • TXT (ett normalt textdokument)

 

Tvåspråkig termplockning

Den tvåspråkiga termplockningen skapar en termordbok över kundföretagets viktigaste termer och deras översättningar, såvida sådana hittas.

 

Följande typer av dokument lämpar sig för den tvåspråkiga termplockningen:

 

  • TMX (Translation Memory Exchange)
  • TXT (TradosTag XML)
  • CSV (ett textdokument i tabellformat)

 

Språkalternativ

  • finska
  • svenska
  • engelska

 

Tjänsten

Sandstone utför termplockningen i de givna texterna och levererar en färdig termlista/ordbok i form av ett CSV- dokument åt kunden. I ordlistan är termerna och deras översättningsförslag samt termernas/termparens frekvens uppräknade. Dokumentet kan användas i Microsoft Excel.

 

Sekretessbelagt material

Om textmaterialet är sekretessbelagt levererar Sandstone en färdiginstallerad server till kunden, varvid termplockningen kan utföras på ett säkert sätt i kundens egna lokaliteter. Servern behöver inte kopplas till kundföretagets nätverk utan arbetar helt självständigt.