Termien poiminta

Termien poiminnan avulla voidaan helposti luoda organisaatiokohtainen termistö/ sanasto, jotta organisaation viestintä saadaan yhdenmukaistettua.

 

Sandstonen termien poimintaratkaisu analysoi ja poimii automaattisesti tärkeimmät termit joko 1- tai 2-kielisistä aineistoista ja muodostaa niistä yrityksen oman sanaston tai termipankin. Tuotos voidaan sitten yhdistää yrityksen olemassaolevaan termistöön ja saada siten aikaan ajantasainen lähde kaikkeen viestintään.

 

Termien poiminta on sitä kattavampi, mitä enemmän alkuperäisdokumentteja analysoidaan.

 

1-kielinen termienpoiminta

1-kielinen termienpoiminta luo organisaation omista dokumenteista termilistan. Tuloksessa tärkeimmät (yleisimmät) termit ovat ensisijalla ja niille on haettu käännösvaihtoehdot, mikäli sellainen löytyy.

1-kielinen termien poiminta voidaan suorittaa kaikista seuraavantyyppisistä tiedostotyypeistä:

 

  • DOCX (Microsoft Word 2007-)
  • DOC (Microsoft Word)
  • RTF (Rich Text Format)
  • TXT (tavallinen tekstitiedosto)

 

2-kielinen termienpoiminta


2-kielinen termienpoiminta muodostaa organisaatiokohtaisen termisanakirjan organisaation tärkeimmistä termeistä ja niiden käännöksistä.

 

Termisanasto voidaan luoda yleisimmistä käännösmuistitiedostoista kuten

 

  • TMX (Translation Memory Exchange)
  • TXT (TradosTag XML)
  • CSV (taulukkomuotoinen tekstitiedosto)

 

Kielivaihtoehdot


  • suomi
  • ruotsi
  • englanti

 

Palvelu


Sandstone tekee termienpoiminnan palveluna annetuista dokumenteista ja toimittaa asiakkaalle valmiin termilistauksen/sanakirjan. Lopputulos on CSV-muotoinen tiedosto, jossa termit ja niiden mahdolliset käännökset on luetteloitu kuten myös termien/termiparien yleisyys. Tiedostoa voi selata esim. Microsoft Excel –ohjelmalla.

 

Salassapidettävät aineistot


Kun perusaineisto on salaista/salassapidon alaista, niin Sandstone voi toimittaa valmiiksi asennetun palvelinkoneen asiakkaan omiin tiloihin, jolloin termienpoiminta voidaan suorittaa turvallisesti. Palvelinkonetta ei tarvitse kytkeä yrityksen omaan verkkoon vaan se voi toimia täysin itsenäisenä.