Beställnings- och leveransvillkor

Användarrätt

En användare har användarrätt till de produkter och tjänster som säljs på handelsplatsen, om inte annat nämns. 

 

Priser

Priset på produkterna ochtjänsterna, samt grunderna för prissättningen är båda i enlighet med den gällande prislistan. Sandstone har rätt att ändra de gällande priserna. Priserna innehåller en lagstadgad mervärdesskatt, om inte annat nämns.

 

Leveranstid

De elektroniska produkter som beställts via nätbutiken är färdiga att nedladdas så fort som Sandstone har fått en betalningsbekräftelse. Också nätordbokstjänsten är färdig att användas direkt när Sandstone har fått en godtagbar betalning. De produkter som leveraras per post har en leveranstid på 1-2 veckor, om inte annat nämns.

 

Betalningssätt

Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen. På nätet är betalning möjlig via följande banker: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, SBanken, Ålandsbanken samt kreditkort. Betalning sker via Suomen Verkkomaksut Oy:s webbplats. Det är även möjligt att göra en förskottsbetalning.

 

Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort

Om du vill betala med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort, är Sandstone AB endast marknadsförare av produkterna och tjänsterna och därtill levererar det produkterna till köparen. För reklamationer ansvarar Suomen Verkkomaksut Ab.

 

Suomen Verkkomaksut Ab är försäljare av produkten vid betalningar som görs med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort och affären uppgörs mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Ab. Alla skyldigheter i anslutning till affären är på försäljarens ansvar. Suomen Verkkomaksut Oy är även betalningsmottagare.

 

Suomen Verkkomaksut Oy

FO-nummer: 2122839-7

Ohjelmakaari 10

40500 JYVÄSKYLÄ

Telefon: 0207 181830

 

Nätbankerna

Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) förverkligar nätbetalnings- och finansieringstjänsten tillsammans med finländska banker och kreditinstitut. Suomen Verkkomaksut Oy köper betalningen och redovisar den till Sandstone AB. För användaren fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning.

 

Registrering

Kunden måste registrera sig som användare av nätbutiken före beställningen. Vid registreringen får kunden ett kundnummer, med hjälp av vilket kunden kan identifieras i nätbutiken och nätordbokstjänsten. I kundnumret ingår ett lösenord. Kundnumret och lösenordet är persoliga.

 

Datasekretess

De personuppgifter som meddelas i samband med registreringen sparas i Sandstone AB:s kundregister. Principerna angående registrets uppgifter och användningen av dessa finns till påseende i personuppgiftslagens registerbeskrivning som kan ses på förfrågan eller genom att klicka här.


Returrätt

De produkter som beställts via nätbutik och levererats till kunden per post har i enlighet med konsumentskyddslagen 14 dagars annuleringsrätt. Om utförandet av en tjänst eller en elektronisk produktleverans har påbörjats med kundens godkännande innan annuleringsrätten utgått (till exempel nedladdning av dataprogram via en nättjänst), eller om användaren har öppnat ett sigillförsett dataprogram eller någon annan elektronisk registrering, har kunden inte den ovannämnda annulteringsrätten.

 

Nätordbokstjänst

Alla produkter som innehåller en nätordbokstjänst berörs av mer omfattande användarvillkor.


Garanti

Leverantören ansvarar för att registreringen med vilken dataprogrammet är levererat fungerar 90 dagar efter leveransen. Leverantören reparerar de fel som uppkommer under den här tiden, eller levererar en ny dataprogramsregistrering. Leverantören svarar inte för andra skador utöver de ovan nämna.