Mobilordböcker

Ordböcker för iPhone

Eurotranslator iPhone

Ordboken kan köpas från Apples App Store.  Det är lättast att köpa ordboken direkt via en iPhone.

Det krävs ingen Internetanslutning för att använda ordboken.

 

Ordböcker för Android-telefoner

Eurotranslator Android

Ordboken kan köpas från Google Play. Det är lättast att köpa ordboken direkt via en Android-telefon.

Det krävs ingen Internetanslutning för att använda ordboken.

 

Ordböcker för WindowsPhone-telefoner

WindowsPhone

Ordboken kan köpas från WindowsPhone Marketplace. Det är lättast att köpa ordboken direkt via en WindowsPhone-telefon. Det krävs ingen Internetanslutning för att använda ordboken.