Eurotranslator Android Svenska-Finska

Eurotranslator Android Svenska-Finska

Denna stora finsk-svensk-finska ordbok innehåller över 150 000 sökord. Det krävs ingen Internetanslutning för att använda ordboken.


Ordboken fungerar på apparater med Android 2.2 eller nyare Android versioner.


Android Market

4,99 €

Produktinformation

Det krävs ingen Internetanslutning för att använda ordboken.


Ordboken fungerar på apparater med Android 2.2 eller nyare Android versioner.

Typ av licens:
Fullständig version