Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

 

1. Registerförare

Sandstone Ab
Y-nummer:  1108832-7
Annegatan 16 a 43
00120 Helsingfors

 

 2. Kontaktperson för registret

Satu Koistinen
sales(at)sandstone.fi

 

3. Registrets namn

Sandstone Ab:s kundregister

 

4. Registrets användningsändamål

Uppgifter som sparas i registret används vid fakturering, marknadsföring, i samband med upprätthållning och utveckling av kundrelationerna samt till statistiska ändamål. Vid direkt marknadsföring används uppgifterna endast enligt den gällande lagstiftningen. Kunden har rätt att förbjuda uppgifternas användning vid direkt marknadsföring genom att meddela Sandstone Ab om detta.

 

5. Registrets upgifter

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • uppgifter om gjorda beställningar
  • Lov för direktmarknadsföring
  • Av kunden meddelade uppgifter angående upprätthållning av kundrelationen och/eller marknadsföring

 

6. Informationskällor

 Statistik till registret samlas in i samband med produktbeställning, offertbegäran, begäran av provanvändning och deltagande i tävlingar.

 

7. Överlåtelse av information

Sandstone Ab kan överlåta kunduppgifter i enlighet med vad den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktigar.

 

8. Principer för skydd av registret

Registerförarens datasystem och dokument är skyddade genom tekniska förfaringssätt som används inom företagsverksamhet.

 

Registret används endast av personal vars arbetsuppgifter berättigar tillträde till registret. Ovan avsedda användare har en personlig användaridentifikation och ett personligt lösenord.