Om Oss

Sandstone AB erbjuder intelligenta språkteknologiska lösningar för arbetsstationer, Internet och mobiltelefoner

Våra ordböcker är designade för krävande bruk inom företag. Det flerspråkiga och flerkanaliga utbudet uppfyller både internationella koncerners och småföretags behov.

 

Ordböckernas unika språkliga oberoende gör det möjligt för användaren att fritt välja språkpar. Tackvare detta har våra ordböcker en bred, internationell användarkrets.

 

Grundprinciperna för vår verksamhet är att tjänsterna skall vara lättillgängliga och utgå från användarens behov. Servicetänkande och långsiktig produktutveckling hör också till våra ledstjärnor.

 

 

Sandstone Oy